13 kw.

-S(POKÓJ)-

Czujesz czasem rozczarowanie, pustkę, stagnację zamiast siły, spełnienia, spokoju??? Czegoś ciągle ci brak?
Odpowiedz sobie brutalnie szczerze na pytania:
– jakie są twoje najważniejsze wartości życiowe? (które cię motywują, napędzają)
– o co tak naprawdę chodzi w twoim życiu? (twoja misja, ideały)
– czym się kierujesz przy podejmowaniu większych czy mniejszych decyzji? (co naprawdę ma dla ciebie znaczenie, które wartości)
Każdy z nas ma inne wartości życiowe, inne ideały.
Nie rezygnuj z nich ze strachu! Poświęć swoje życie czemuś ważnemu dla ciebie
i dla innych ludzi a odczujesz spełnienie
spokoj